Ετήσιο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων [Serial] : πρακτικά
 
Τίτλος:Ετήσιο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων [[Serial]] : πρακτικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Ετήσιο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων [[Serial]] : πρακτικά
Άλλες παραλλαγές τίτλου:ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. [Serial]
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[19--?]-
Δημοσίευση:Λευκωσία : Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ετήσια
Θέματα:Economics, business and management sciences (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:HD8013.C93E7
Τοπική Ταξινόμηση:5.E (CYPR)
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.