Αυλός : περιοδική λογοτεχνική έκδοση
 
Τίτλος:Αυλός : περιοδική λογοτεχνική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αυλός : περιοδική λογοτεχνική έκδοση
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 (1990)-
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], 1990-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συλλογή Δασκαλόπουλου
Υπεύθυνος κατά νόμο: Βασίλης Ραϊκοφτσάλης.
Άγνωστη
Θέματα:Greek literature
Literature
Modern greek language and Literature
LCC Ταξινόμηση:PA5201.A95
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1990
τεύχος 1
1990
τεύχος 3
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1990
τεύχος 1
1991
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή