Ανοιχτό βιβλιοπωλείο : μηνιαίο περιοδικό για το βιβλίο
 
Τίτλος:Ανοιχτό βιβλιοπωλείο : μηνιαίο περιοδικό για το βιβλίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανοιχτό βιβλιοπωλείο : μηνιαίο περιοδικό για το βιβλίο
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τχ.1 (Ιουν. 1992)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Γιώργος Μπαζίνας, 1992-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συλλογή Δασκαλόπουλου
Μηνιαία
Θέματα:Book selection
Information Science
Literary criticism
LCC Ταξινόμηση:Z1037.A1A56
Τοπική Ταξινόμηση:18.I
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1992
τεύχος 1
1992
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου