Λύρα : τριμηνιαίον περιοδικόν Ζακύνθου
 
Τίτλος:Λύρα : τριμηνιαίον περιοδικόν Ζακύνθου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λύρα : τριμηνιαίον περιοδικόν Ζακύνθου
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.1 (1970)-
Δημοσίευση:[χ.τ.] : [χ.ό.], 1970-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαία
Θέματα:Greek literature, Modern
Modern greek language and Literature
LCC Ταξινόμηση:PA5201.L9
Τοπική Ταξινόμηση:11.M/ΕΛΛ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1970
τεύχος 1
1970
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή