Κοινωνικοι δεικτες
 
Τίτλος:Κοινωνικοι δεικτες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Κοινωνικοι δεικτες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Social indicators [Serial]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Άγνωστη
Θέματα:Statistics (CYPR)
LCC Ταξινόμηση:HE873.5.K7
Τοπική Ταξινόμηση:STAT (CYPR)
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.