Ιόνιος Λόγος
 
Τίτλος:Ιόνιος Λόγος
ISSN:1791-289X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιόνιος Λόγος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας
ISSN:1791-289X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
2007
τόμος 1
2011
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2007
τόμος 1
2007
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

2007
τόμος 1
2017
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
2007
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

2007
τόμος 1
2010
τόμος 2
Πλήρης
Πολυτεχνείο Κρήτης
2010
τόμος 2
2013
τόμος Δ'
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
2007 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
2007 Ελλιπής