Επιστημονική επετηρίδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Τίτλος:Επιστημονική επετηρίδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική επετηρίδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, [1925]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1925
τόμος 1
1925
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1906
τεύχος 3
1910
τόμος 6
Ελλιπής