Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση : Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
 
Τίτλος:Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση : Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση : Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί - Χημικοί Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Μηχανικοί
Προηγούμενος Τίτλος:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας. 1992-2003
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδοτική Διαφημηστική, 2003-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας, 1992-2003
Συνεχίζει:Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2005
τεύχος 157
2008
τεύχος 192
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 2

2004
τεύχος 146
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
2006
τεύχος 165
2014
τεύχος 259
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου