Ψυχολογία
 
Τίτλος:Ψυχολογία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ψυχολογία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
Δημοσίευση:Αθήνα : Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2002-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ένθετο στο περιοδικό "VITA"
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
2002
τόμος 2
2005
τεύχος 44
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου