Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
 
Τίτλος:Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Δημοσίευση:Αθήνα : Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, 1982-1984
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Συνεχίζεται από:Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1982 1983 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου