Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
 
Τίτλος:Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Προηγούμενος Τίτλος:Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Δημοσίευση:Αθήνα : Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, 1985-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Συνεχίζει:Τριμηνιαίο Επιστημονικό Δελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1985 1990 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου