Ελληνικά Λιμάνια
 
Τίτλος:Ελληνικά Λιμάνια
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνικά Λιμάνια
Πνευματική Υπευθυνότητα:Διεθνής Ναυτική Ενωση
Δημοσίευση:Πειραιάς : Διεθνής Ναυτική Ενωση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1997 2000 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
2004
τόμος 38
2014
τεύχος 78
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου