Αγορά και Ενέργεια : το περιοδικό για την ενέργεια, την βιομηχανία και το περιβάλλον
 
Τίτλος:Αγορά και Ενέργεια : το περιοδικό για την ενέργεια, την βιομηχανία και το περιβάλλον
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αγορά και Ενέργεια : το περιοδικό για την ενέργεια, την βιομηχανία και το περιβάλλον
Δημοσίευση:Αθήνα : Νόστης Κώστας, 2003-2005
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Βιομηχανία και ενέργεια, 2005-
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
2003
τόμος 1
2005
τόμος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου