Προμυριωτικά Νέα
 
Τίτλος:Προμυριωτικά Νέα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Προμυριωτικά Νέα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος των Απανταχού Προμυριωτών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1999 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου