Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. I
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. I
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. I
ISSN:1106-4935
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. I
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α. 1981-1994
Τίτλος Κλειδί:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε. I
Συντομευμένος Τίτλος:Τεχν. Χρον. Επιστημ. Έκδ. Τ.Ε.Ε. I
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4935
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α (1981-1994)
Τρεις φορές το χρόνο
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Α
DDC Ταξινόμηση:624
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1995
τόμος 15
τεύχος 1-3
1997
τόμος 17
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1997
τόμος 17
τεύχος 1-2
1997
τόμος 17
τεύχος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου