ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.