Κατάλογος
 
Τίτλος:Κατάλογος
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Κατάλογος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εκδόσεις Στιγμή
Δημοσίευση:Αθήνα : Εκδόσεις Στιγμή
Γλώσσα:Ελληνική
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1998
τεύχος 21
1998
τεύχος 21
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1995
τόμος 19
2007 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου