Εφημερίς
 
Τίτλος:Εφημερίς
ISSN:1108-5584
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Εφημερίς
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αδελφοί Μαρκίδες Πουλίου
Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού
Δημοσίευση:Βιέννη : Αδελφοί Μαρκίδες Πουλίου, 1791-1797Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών. Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, 1995-1999
ISSN:1108-5584
Γλώσσα:Ελληνική
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1792
τόμος 1
1797
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1791 1797 Πλήρης
Μέλος Δικτύου