Νισυριακά χρονικά
 
Τίτλος:Νισυριακά χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Νισυριακά χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύλλογος των Νισυρίων Αθηνών-Πειραιώς Ο Γνωμαγόρας
Δημοσίευση:Αθήνα, 1955-1961
Γλώσσα:Ελληνική
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Θετικών Επιστημών Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σάμου
1955
τόμος 1
1961
τόμος 37
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου