Συγκριτική και διεθνής εκπαιδευτική επιθεώρηση = Comparative and International Education Review
 
Τίτλος:Συγκριτική και διεθνής εκπαιδευτική επιθεώρηση = Comparative and International Education Review
ISSN:1109-8678
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συγκριτική και διεθνής εκπαιδευτική επιθεώρηση = Comparative and International Education Review
Παράλληλος κύριος τίτλος:Comparative and International Education Review
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας
Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής
Δημοσίευση:Αθήνα : Πατάκη : Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης : Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας, 2003-2007
ISSN:1109-8678
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:370
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2003
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
2004
τόμος 2
2007 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

2004
τεύχος 2
2010
τεύχος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου