Ελευθερία
 
Τίτλος:Ελευθερία
ISSN:1106-0301
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελευθερία
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mathematical Journal of the Seminar
Δημοσίευση:Αθήνα : Σπύρος Ζερβός, 1986-
ISSN:1106-0301
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακανόνιστη
DDC Ταξινόμηση:515
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1986
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου