Φαρμακοοικονομία
 
Τίτλος:Φαρμακοοικονομία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φαρμακοοικονομία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας, 2000-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
2000
τεύχος 1
2009
τεύχος 40
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2000
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
2000
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
2000
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
2002
τεύχος 12
2009
τεύχος 40
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής
2004 2006 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
2001
τεύχος 6
2009
τεύχος 40
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2000
τόμος 0
τεύχος 2
2009
τεύχος 40
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
2000
τεύχος 1
2008
τεύχος 35
Ελλιπής