Νοσηλευτική παρέμβαση : μηνιαία επαγγελματική εφημερίδα για όσους ασκούν την Νοσηλευτική
 
Τίτλος:Νοσηλευτική παρέμβαση : μηνιαία επαγγελματική εφημερίδα για όσους ασκούν την Νοσηλευτική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Νοσηλευτική παρέμβαση : μηνιαία επαγγελματική εφημερίδα για όσους ασκούν την Νοσηλευτική
Τίτλος Κλειδί:Νοσηλευτική παρέμβαση
Δημοσίευση:Αθήνα : Αιμιλία Δημητρέλη, 1999-2005
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο "Παπαγεωργίου"
2003 2005
τόμος 5
τεύχος 56
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου