Σίρις : περιοδική έκδοση του συνδέσμου φιλολόγων Ν. Σερρών
 
Τίτλος:Σίρις : περιοδική έκδοση του συνδέσμου φιλολόγων Ν. Σερρών
ISSN:1106-4137
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σίρις : περιοδική έκδοση του συνδέσμου φιλολόγων Ν. Σερρών
Τίτλος Κλειδί:Σίρις
Πνευματική Υπευθυνότητα:Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Σερρών
Δημοσίευση:Σέρρες : Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Σερρών, 1992-
ISSN:1106-4137
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διετές
DDC Ταξινόμηση:938.948
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1997-2002
τόμος 6
1997-2002
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1992
τόμος 3
2002
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1992
τόμος 3
Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1993
τεύχος 4
2002
τεύχος 6
Ελλιπής