Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης Κρητικής και Μουσικολογίας
 
Τίτλος:Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης Κρητικής και Μουσικολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης Κρητικής και Μουσικολογίας
Δημοσίευση:[s.l.] : [s.n.], 19uu-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
2000 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή