ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
 
Τίτλος:ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Φλώρινας
1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου