ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 
Τίτλος:ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΧΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1970 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου