Μηνιαία Δασική Επιθεώρηση
 
Τίτλος:Μηνιαία Δασική Επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μηνιαία Δασική Επιθεώρηση
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Γεωργίας
Δημοσίευση:Αθήναι : Τύποις Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1931-1932
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1931 1932 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου