ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ
 
Τίτλος:ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1956 1957 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου