Απολογισμός Δραστηριοτήτων Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών οικονομικού έτους...
 
Τίτλος:Απολογισμός Δραστηριοτήτων Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών οικονομικού έτους...
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Απολογισμός Δραστηριοτήτων Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών οικονομικού έτους...
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Απολογισμός Εργασιών Δασικών Ερευνών. 1967
Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δασικών Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. 1968-1969
Απολογισμός Ιδρυμάτων Δασικών Ερευνών οικονομικού έτους ….. 1970-1972
Ανακοινώσεις Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. 1975-1980
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Γεωργίας. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Γεωργίας, [19--?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:1970: ( για το οικονομικό έτος 1969) Υπουργείον Γεωργίας. Γενική Διεύθυνσις Δασών. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών
1972: (για το οικονομικό έτος 1970) Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Διεύθυνσις Δασών. Ινστιτούτον Δασικών Ερευνών
1981: Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος. Διεύθυνση Προγραμματισμού & Αναπτύξεως. Τμήμα Προγράμματος & Γενικών Μελετών
1982: Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Δ/νση Δασών & Προγραμματισμού & Αναπτύξεως. Τμήμα Προγράμματος & Γενικών Μελετών
1983-1987: Υπουργείο Γεωργίας. Δ/νση Προγραμματισμού & Μελετών Δασών. Τμήμα Προγράμματος & Γενικών Μελετών
1990: Υπουργείο Γεωργίας. Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων. Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
1991-1995: Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων. Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
1997: Υπουργείο Γεωργίας. Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος. Διεύθυνση Ανάπτυξης Εδαφικών Πόρων
Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
1969 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου