ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
Τίτλος:ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1986 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου