ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
 
Τίτλος:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ISSN:1106-1499
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
ISSN:1106-1499
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1962
τόμος 0
2001 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1994
τεύχος 1991
2003
τεύχος 2001
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου