ΑΚΟΥΣΜΑ
 
Τίτλος:ΑΚΟΥΣΜΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΑΚΟΥΣΜΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΑΝΤΙΚΩΦΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Πάτρας
1992
τόμος α
τεύχος 1
1997
τόμος στ
τεύχος 21
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου