ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
 
Τίτλος:ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1982 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1972 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου