Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση IV
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση IV
ISSN:1106-4978
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοση IV
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ. 1981-1994
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1995-
ISSN:1106-4978
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ (1981-1994)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Γ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολυτεχνείο Κρήτης
1996
τόμος 16
τεύχος 1
1997
τόμος 17
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 01/05/2019
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1995 Πλήρης
Μέλος Δικτύου