Πεπραγμένα του Θ΄Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου : Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953
 
Τίτλος:Πεπραγμένα του Θ΄Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου : Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πεπραγμένα του Θ΄Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου : Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Δημοσίευση:Αθήναι : [χ.ο.], 1953-[1959]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1953
τόμος 1
1958
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου