Ο Κόσμος της Ψυχής
 
Τίτλος:Ο Κόσμος της Ψυχής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ο Κόσμος της Ψυχής
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μεταψυχική Εταιρία Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Μεταψυχική Εταιρία Αθηνών, 1947-1980
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1947
τόμος 1
1981
τόμος 35
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου