Ενορία
 
Τίτλος:Ενορία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενορία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1946 2015 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1946 1953 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου