ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1949
τόμος 1
1956 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1949
τόμος 1
1955
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1949
τεύχος 2
1953
τεύχος 49
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου