ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.