Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
 
Τίτλος:Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Βιβλία για όλους : Τρίμηνη περιοδική έκδοση. 1987-1990
Βιβλία για όλους : Περιοδική ενημερωτική βιβλιογραφική έκδοση. 1993-1995
Βιβλία για όλους : Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. 12/1995
Δημοσίευση:Αθήνα : Κανδηλάπτης Αριστείδης, 1974-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. φωτ. εγχρ. ; 2ο σχήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Απο το 1995 αλλαζει συνχοτητα σε Μηνιαίο και σχήμα σε 4ο
Τριμηνιαίο 1987-1994
Μηνιαίο 1995-
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1995
τόμος 21
1996
τόμος 22
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1982 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου