Βιβλία για Όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
 
Τίτλος:Βιβλία για Όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλία για Όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Δημοσίευση:Αθήνα : Κανδηλάπτης Αριστείδης, 1980-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. φωτ. εγχρ. ; 2ο σχήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διανέμεται δωρεάν
Παραλλαγές υποτίτλου: Τρίμηνη περιοδική έκδοση (1987-1990). Περιοδική ενημερωτική βιβλιογραφική έκδοση (1993-1995). Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (12/1995)
Απο το 1995 αλλαζει συνχοτητα σε Μηνιαίο και σχήμα σε 4ο
Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1995
τόμος 21
1996
τόμος 22
Πλήρης
Μέλος Δικτύου