Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
 
Τίτλος:Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βιβλία για όλους : Τριμηνιαίο βιβλιογραφικό δελτίο
Δημοσίευση:Αθήνα : Κανδηλάπτης Αριστείδης, 1974-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. φωτ. εγχρ. ; 2ο σχήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διανέμεται δωρεάν
Παραλλαγές υποτίτλου: Τρίμηνη περιοδική έκδοση (1987-1990). Περιοδική ενημερωτική βιβλιογραφική έκδοση (1993-1995). Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (12/1995)
Απο το 1995 αλλαζει συνχοτητα σε Μηνιαίο και σχήμα σε 4ο
Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1995
τόμος 21
1996
τόμος 22
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1982 1982 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου