ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Παράλληλος κύριος τίτλος:INSTITUTE OF OCEANOGRAPHIC AND FISHERIES RESEARCH
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συνεχίζεται από:ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Ευγενίδου
1979
τόμος 1
1985
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1979
τόμος 1
1985
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1979
τόμος 1
1985
τόμος 10
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
1979
τόμος 1
1985
τόμος 10
Ελλιπής