ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1972 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1971
τόμος 7
1972
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου