Ευρώπολις
 
Τίτλος:Ευρώπολις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ευρώπολις
Δημοσίευση:Αθήνα : χ.ό., 1991-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Θέματα:Πολιτικές επιστήμες
Κοινωνικές επιστήμες
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1993 1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου