Χρόνος : επετηρίς του Νεολόγου
 
Τίτλος:Χρόνος : επετηρίς του Νεολόγου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Χρόνος : επετηρίς του Νεολόγου
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Έτος 1 (1871) -
Δημοσίευση:Κωνσταντινούπολις : Τυπογρ. Ι.Α. Βρετού, 1871-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 23 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσια
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1872 1872 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1965
τεύχος 33-34
1965
τεύχος 33-34
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1926
τεύχος 27
1948
τεύχος 1751
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1833
τεύχος 1
1833
τεύχος 40
Ελλιπής