Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης
 
Τίτλος:Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Στατιστικές Τουρισμού και Μετανάστευσης
Παράλληλος κύριος τίτλος:Tourism Migration and Travel Statistics
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Οικονομικών. Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
Δημοσίευση:Λευκωσία : Στατιστική Υπηρεσία, 1973-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1973 2001
τεύχος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου