ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:CONSTRUCTION AND HOUSING STATISTICS
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1999
τεύχος 32
2013
τεύχος 36
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή