ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 
Τίτλος:ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1986
τεύχος 5
1986
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1928
τόμος 1
1929
τόμος 2
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Σπουδών και Τμήμα Φιλολογίας
1986
τεύχος 5
1986
τεύχος 11-12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου