Διευθυντική ανάπτυξη
 
Τίτλος:Διευθυντική ανάπτυξη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:Διευθυντική ανάπτυξη
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσίευση:[Λευκωσία] : Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 1993-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Σημειώσεις:Ακανόνιστη
LCC Ταξινόμηση:HD28.C93D549
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1993
τεύχος 1
1994
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου